Listy projektów indywidualnych

Lista projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w grudniu 2012 r.

Zakończyła się kolejna aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG), w ramach której zmodyfikowana została lista projektów rezerwowych w Priorytecie VII.

21.12.2012

Zakończyła się kolejna aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG), w ramach której zmodyfikowana została lista projektów rezerwowych w Priorytecie VII. W miejsce 4 projektów, które nie będą realizowane ze środków PO IG i zostały usunięte z listy rezerwowej, wpisano 3 nowe przedsięwzięcia, które zostały zaproponowane w wyniku naboru przeprowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą. 

W ramach aktualizacji listy w części dotyczącej projektów z VII Priorytetu, z listy projektów rezerwowych usunięto 4 projekty rezerwowe o wartości 405,77 mln złotych. Powodem usunięcia był brak postępów w przygotowaniu projektu do realizacji w ramach PO IG. 

Jednocześnie, w wyniku dodatkowego naboru przeprowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą dla  Priorytetu VII, na listę projektów rezerwowych wpisane zostały 3 nowe przedsięwzięcia o łącznej wartości 164 mln złotych.

Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od  21 grudnia 2012 r.

Link do aktualnej listy projektów indywidualnych w ramach PO IG

https://www.poig.gov.pl/Wiadomosci/Documents/lista_do_publikacji_21122012.pdf

Osoba publikująca: Robert Bąbik, liczba wejść: 4255