Listy projektów indywidualnych

Lista projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w lipcu 2009 r.

Projekty uwzględnione na liście projektów indywidualnych mają charakter strategiczny dla wspieranego w ramach PO IG obszaru tematycznego. Zarówno przedsięwzięcia, jak i wnioskodawcy kwalifikują się do dofinansowania w ramach PO IG. Skala oddziaływania projektów jest ogólnokrajowa. Dostępna alokacja finansowa pozwala na wsparcie projektów znajdujących się na liście podstawowej.

Osoba publikująca: Robert Bąbik, liczba wejść: 3855