Listy projektów indywidualnych

Lista projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 2010 r.

Lista projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 2010 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło aktualizację listy projektów indywidualnych. W części dotyczącej projektów  7. osi priorytetowej, usunięte zostały dwa projekt z listy rezerwowej. Usunięte projekty to:

  1. System informatyczno – informacyjny wspomagający zarządzanie ryzykiem powodziowym (POIG 7-38);
  2. Budowa informatycznego systemu katastru wodnego w Polsce wraz z wprowadzeniem danych (POIG 7-39).

Zakres tych projektów zostanie częściowo zrealizowany w ramach projektu z listy podstawowej: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, którego beneficjentem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ponadto, zweryfikowano koszty całkowite projektów i wartość dofinansowania z EFRR niektórych projektów.

Aktualna lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do pobrania poniżej.
 

Osoba publikująca: Jakub Fiałek, liczba wejść: 3981