Listy projektów indywidualnych

Lista projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w styczniu 2010 r.

W ramach aktualizacji listy w części dotyczącej projektów  7. osi priorytetowej, dodano 1 nowy projekt na listę podstawową. Lista w znowelizowanej formie była przedmiotem konsultacji społecznych (od 15.12.2009 r. do 15.01.2010 r.) oraz konferencji uzgodnieniowej (14.01.2010 r.). Nowy projekt to  „POIG 7–49 Budowa Centrum Informacji Gospodarczej” (CIG) Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ponadto przeniesiono 1 projekt z listy rezerwowej na podstawową i jest to projekt Ministerstwa Gospodarki: „POIG 7-41 Opracowanie, budowa i wdrożenie Elektronicznego Pojedynczego Punktu Kontaktowego w ramach implementacji Dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym.”

Ponadto w ramach styczniowej aktualizacji, w przypadku części projektów uaktualniono informacje dotyczące terminów realizacji projektów, orientacyjnych kosztów całkowitych inwestycji, a także maksymalnego dofinansowania ze środków EFRR, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie dla poszczególnych projektów.

Aktualna lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do pobrania poniżej.
 

Osoba publikująca: Jakub Fiałek, liczba wejść: 3315