FAQ

1. Czy można wprowadzać zmiany do umów na przygotowanie projektów do realizacji, w szczególności w zakresie terminów oraz kosztów wdrażania projektów indywidualnych?

Odpowiedź

Zgodnie ze stanowiskiem MRR odnośnie wszystkich projektów indywidualnych realizowanych w latach 2007 – 2013 – dokonywanie zmian w harmonogramach pre-umów nie jest wskazane. MRR nie akceptuje zmian do pre-umów polegających na dostosowaniu parametrów projektu, w szczególności w zakresie kosztów oraz harmonogramu przygotowania projektów do realizacji, gdyż ich ostateczne doprecyzowanie nastąpi w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie . Jednocześnie MRR sygnalizuje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzja w zakresie zmiany kosztu projektu lub harmonogramu jego realizacji będzie podejmowana przez IŻ PO IG indywidualnie na podstawie rekomendacji IP PO IG.

 

Podstawa

Pismo Pana Jarosława Pawłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nr DKI-IX-073-11-MBE z dnia 3 marca 2009 r.
 

Osoba publikująca: Klaudia Jasińska, liczba wejść: 3558