FAQ

7. Czy w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu z listy rezerwowej możliwe będzie refundowanie beneficjentowi dotychczas poniesionych wydatków?

Odpowiedź

Tak, w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie możliwe będzie refundowanie poniesionych już wydatków w przypadku ich zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie, jak i z kategoriami przewidzianymi we właściwych dokumentach, a zwłaszcza w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Osoba publikująca: Jakub Fiałek, liczba wejść: 3151