FAQ

6. W jaki sposób beneficjent, który nie może wystawiać zleceń płatności przez BGK powinien dokonywać płatności np. za przygotowanie Studium Wykonalności?

Odpowiedź

W przypadku braku możliwości wystawiania zleceń płatności przez BGK beneficjent zobowiązany jest ponieść koszty realizacji ze środków własnych.
 

Osoba publikująca: Jakub Fiałek, liczba wejść: 3217