FAQ

5. Czy beneficjenci realizujący projekty z listy rezerwowej mogą otrzymać upoważnienie do wystawiania zleceń płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego?

Odpowiedź

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej przedstawionym pismem nr DKI-IV-82330-51-DD/47832/10 z dnia 12 kwietnia br. wydanie upoważnienia do zlecenia płatności przez BGK  zasadne będzie w przypadku dostępnej alokacji środków na realizacje 7. osi priorytetowej POIG.

Zgodnie z powyższym oraz w związku z przekroczeniem alokacji dostępnych środków na realizację 7. osi POIG nie jest zasadnym wystawianie upoważnień do zlecania płatności przez BGK dla projektów z listy rezerwowej.

 

Osoba publikująca: Jakub Fiałek, liczba wejść: 3635