Aktualności

  • 03.02.2016

    Informacja o zamykaniu 7 osi POIG

    W ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podpisano 40 umów/porozumień o dofinansowanie (wraz z projektem systemowym). Łączna wartość współfinansowanych projektów w ramach 7 osi to 3 820 mln zł. Do 31 grudnia 2015 r. zakończono realizację 36 projektów (w tym projekt systemowy) na łączną wartość dofinansowania 2 670 mln zł.